CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TEC VIỆT NAM

(Khu vực miền Nam)

  • 0913 188 887
  • info@tecvn.com.vn

CHUYỂN PHÁT ĐƯỜNG BỘ

  1. BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT ĐƯỜNG BỘ

 

Trọng Lượng

(Kg)

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Đà Nẵng

< 300 km

≥ 300 km

02 kg đầu

40,000

45,000

45,000

45,000

Mỗi 01 kg tiếp theo kg

2,000

6,900

6,000

7,000

Thời gian phát

1 ð 2 ngày

3 ð 4 ngày

2 ð 4 ngày

4 ð 6 ngày

   Ghi chú:   -  Ngoại thành, huyện, xã, thị trấn và vùng sâu, vùng xa, hải đảo:

  • Cước phí phát tận nơi = Cước phí nêu trên + 20%.
  • Thời gian toàn trình cộng thêm 24h đến 48h (tùy theo vị trí địa lý).
  • Toàn trình được tính sau 18h cùng ngày.
  • Chưa bao gồm 15% phí nhiên liệu và 10% Vat.