CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TEC VIỆT NAM

(Khu vực miền Nam)

  • 0913 188 887
  • info@tecvn.com.vn

CHUYỂN PHÁT NHANH

  1. BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU PHẨM – BƯU KIỆN  

  

 

Trọng Lượng

(Gram)

Hồ Chí Minh

< 300 km

≥ 300 km

Đến 50

7,000

9,000

10,000

Trên    50  ð 100

8,000

12,000

14,000

Trên  100  ð 250

10,000

16,000

20,000

Trên 250   ð 500

13,000

23,000

28,000

Trên 500   ð 1000

16,000

32,000

39,000

Trên 1000 ð 1500

19,000

45,000

49,000

Trên 1500 ð 2000

21,000

50,000

60,000

500 gr tiếp theo

2,000

6,000

12,000

Thời gian phát

Trong 8 giờ

Trong vòng 24 giờ

Từ 24 đến 48 giờ

 

  Ghi chú:

  • HCM đi các tỉnh còn lại: Cước 500gr tiếp theo x 2 x trọng lượng (kg).
  • Các khu vực:  - Ngoại thành, huyện, xã, thị trấn và vùng sâu, vùng xa, hải đảo:
  • Cước phí phát tận nơi = Cước phí nêu trên + 20%.
  • Thời gian toàn trình cộng thêm 24h đến 48h (tuỳ theo vị trí địa lý).
  • Thời gian toàn trình được tính sau 18h cùng ngày.
  • Chưa bao gồm 15% phí nhiên liệu và 10% Vat.